Sybila

 

Veštica Sybila, kráľovná zo Sáby žila v období asi okolo roku 920 pred našim letopočtom. Bola známa presnými a zaujimavými predpoveďami. Predpovedala príchod nebeského kráľa. O dôverihodnoti jej predpovedí nie sú pochybnosti, mnohé sa naplnili do posledného slova.
Čo hovorí Sybila o roku 2012?


Odpoveď nájdeme v 10. zvitku z Karnaku ktorý objavili bádatelia asi pred 12 rokmi. Spolu bolo nájdených 12 zvitkov. Vedci dokázali a potvrdili že skutočne ide o proroctvá Sybily.

Prečítajte si zaujímavé proroctvo Sybili:

“Kráľ Šalamún, tak ako sa dnes živí mužov národ tvojím obchodom, tak príde doba a čas, keď sa ženy predajom tela svojho živiť budú. Nápoje opojné užívať budú, takže plodnosť ich poklesne a ľudstvu zánik hroziť bude. A potom zo ženy, nápoj omamný užívajúc, dieťa sa zrodí, tichému šialenstvu prepadne. Na rukách ťažké a kamenné ozdoby nosiť budú. Jeden veľmi dlhý, potom krátky a v čase, kedy bude ľudstvu najhoršie, vlasy budú mať kratšie než muži. Tiež ústa a oči mnohých nadobudnú iný vzhľad, takže žena v tej dobe sove sa podobať bude.

Ženy sukne svoje odložia a sukňami mužov zahalené chodiť budú. Tak stane sa v tom čase, keď žena a muž pred zákonmi plnej rovnosti dosiahnu. Bude to pre ženu doba rovnosti, ale aj bezcennosti.

A potom v tej dobe morálka detí upadne. Dieťa nepozná faloš, nepozná pretvárku. Nerobí potom rozdiel, či faloš u svojej matky vidí a rovnako túto znenávidí.Mnoho mužov manželky svojej, ktoré v mene Hospodinovým do spální svojich viedli, vyženú a pojmú manželky iné. Príde doba, že z tisícky dievčať jedinej panny nebude, pretože ženy panenstva svoje už pred zasnoubením mužom iným za zlato a víno dajú. Príde čas, keď matky svojej dcéry do miest vyženú, aby tam, predávajúci svoje telo a tak dobývajíce s mužmi cudzími, statkov zemských nadobudli.”
Koniec sveta a civilizácie v tomto roku je otázny. Niektorí sú presvedčení že nastane apokalypsa, iní si myslia že sa nestane vôbec nič. Vedci hovoria, že v tomto roku nastane isté zosúladenie planét do neobvyklej polohy.
Sybila a jej proroctvo pokračuje

“Príde čas, keď človek úplne ovládne celý svet a bude sa snažiť preniknúť do Hospodinovho diela, aby aj chod krajiny ovládol a predišiel tak pokute, ktorú Hospodin všetkým určil – smrti. A vidím, ako si podmaní zvieratá a ako zachytí vzduch, vodu i slnko. Vzduch, aby pre neho pracovali, vodu, aby mu dávala obrovský úžitok, a slnko, aby v časoch dažďov jasom a teplom spriemňovala jeho obydlia. A v tomto čase sa človek neuspokojí ani s tým, že zneužije diela Hospodinove pre seba, ale vytvorí umelé zvieratá, aby mu aj tieto podmanené boli.
Človek vytvorí niečo, čo prekonáva svet i človeka. A já vidím ono divné zviera z rôznych kusov kovu vytvorené človekom: miesto nôh divné obruče, miesto tela kus lesklého kovu a miesto hlavy krídla. Toto človekom vytvorené zviera, slnkom a vodou živené, uteká rýchlo po zemi, že sila vetra mu nestačí, plaví po moriach, že aj pred dopadom vĺn sa zachraňuje a letí v oblakoch rýchlosťou supa. Človek potom svojou tvorbou, ktorú silou a rozumom donútil k výkonu, bude riadiť celý svet a všetko, čo na ňom je: slnko, dážď, vietor aj oblaky.

Nebude mu však stačiť tento svet, a preto sa bude snažiť odletieť z tohto sveta a tam niekde, kde je len vôľa Hospodinova, skúmať, či cesty sveta, aj hviezd by nemohol zmeniť. Divné, že človeku nebude stačiť krajiny, ktorá mu bola určená Hospodinom, a smutné, že sa neuspokojí s trblietajúcou hviezdou a príťažlivosťou mesiaca. Tam tiež bude človek chcieť vniknúť, aby aj to si vydobyl a podmanil.

Nebudeš obcovat s mužským pohlavím ako so ženou, je to ohavnosť! A predsa tieto neresť sa rozmôže v rokoch okolo 2000 po narodení Mesiáša. Bude príčinou mnohých smrťou a vrážd …

Predovšetkým ten, kto sa obetuje Hospodinu z vôle ľudu, ten musí mať čisté ruky! Ten, kto sa z vôle ľudu modlí k Hospodin, musí mať čistá ústa!

Všetky obdobia ľudstva sa budú vždy meniť každých sedem, sedemdesiat, sedem set a sedem tisíc rokov. “