2012

 

Tu je najhorší možný scenár toho, čo sa v danej dobe môže odohrávať:

- dôjde k nárastu Slnečnej aktivity o niekoľko radov, tak ako vždy po 12 tisíc rokoch.

- gigantické toky slnečného vetru vedú k zrúteniu magnetického poľa Zeme, tým sa uvoľní spojenie medzi železným jadrom a pevným povrchom, magnetické toky rozbehnú nové otáčanie planéty opačným smerom.

A hlavne nezúfajte a neprepadajte panike. Týmito stránkami vás nechceme nijako vystrašiť, ale skôr upozorniť na možnú zmenu na planéte Zem, ktorá môže v roku 2012 nastať vďaka unikátnej pozícii jednotlivých planét v vesmíre. To posledné, čo by sme chceli touto stránkou vyvolať, je panika!

- dôjde k zrodu novej magnetosféry a prepólovaniu polarít magnetického poľa Zeme. Tým pádom z celá elektronika vrátane všetkých zariadení obsahujúcich nejaké vodiče mnoho nezostane.

- zastavia sa všetky motory, teda mimo čisto mechanických, zrúti sa akákoľvek rádiová technika, nevzlietne ani jedno lietadlo.

- zároveň po skĺznutí pevnej vrstvy zemského povrchu po tekutých vnútorných vrstvách a najmä po okamžiku jeho spojenia s novým vzniknutým magnetickým poľom planéty dochádza k prelievaniu morí (zotrvačná pohybová sústava), kde gigantická slapová vlna povstáva na každej oddelenej vodnej hladine a skôr ako tieto vlny vyčerpajú svoju energiu, obehnú mnohokrát Zem. Najvyššia z týchto vĺn dosiahne výšku niekoľko km. Zároveň tento proces sprevádza nepretržité zemetrasenie a horotvorné procesy, ktoré vedú k vertikálnym posuvom o tisíce výškových metrov v rozpätí niekoľkých hodín. O prebudení množstva sopiek uprostred nekončiacej série tornád ani nehovoriac.