Máyovia

 

Pacal Votan, veľký majský majster, nechal posolstvo budúcim generáciám: "Ak sa ľudstvo chce zachrániť, musí sa vrátiť do takého času, v akom je príroda."

Prvopočiatok kultúry Majov prišiel okolo roku 500 pred Kristom ako odnož olméckej civilizácie. Olmékovia boli predkolumbovskou indiánskou skupinou.

Majská civilizácia sa najviac rozmohla v období medzi rokmi 600-900 po Kristovi v oblasti Mexika a strednej Ameriky. Majovia mali nejedno väčšie mesto, kde patrí aj Chichen Itza. Mali úžasné vedomosti o matematike, astronómii i medicíne. Na mnohých ich stavbách i dnes vidieť ich astronomické pozorovateľne.