Máysky kalendár

Je úplne možné, že majský kalendár bol prevzatý od Olmékov. Čo sa týka astronómie a matematiky, Majovia (alebo Olmékovia) urobili plno presných astronomických predpovedí, o akých v Európe ani nesnívali.

 

Kalendár Majov pozostáva z troch častí, kde sú určené obdobia - napríklad Baktun (trvá 144,000 dní, t. j. 394 rokov) atď. Majovia mali 1) solárny kalendár (Haab), 2) ceremoniálny (Tzolkin) a potom 3) Veľký pre určenie veľkého času, kde jeden cyklus trvá 5,125 rokov, ktorý začína 13. augusta 3114 pred Kristom a končí v decembri roku 2012. Sú v ňom jednotky času ako Katun, ktoré trvajú okolo 21 rokov a pre ktoré urobili Majovia proroctvá - konkrétne nám veľmi nie známy kňaz Chalam Balam (píše sa aj ako Chilam Balam). Podľa týchto proroctiev sa na konci cyklu kalendára - v roku 2012 - vráti na Zem Najzvrchovanejší Boh, aby oznámil príchod Nového Veku.

Ďalším výnimočným javom, ktorý vypočítali Majovia ku koncu cyklu svojho Veľkého kalendára, je skutočnosť, že slnko bude v strede mliečnej dráhy práve v určenom dátume v decembri roku 2012 - resp. prejde stredom našej galaxie do "nového života". Ak odhliadneme od niektorých obšírnejších vedeckých upresnení (konštelácie Zeme, slnka atď.), tento jav sa tiež opakuje raz za 26,000 rokov. Ako takéto niečo mohli Majovia vedieť?

Chichen Itza

Chichen Itza je staroveká pyramída Majov v mexickej džungli, kde v čase jarnej a jesennej rovnodennosti lúče slnka o tretej hodine poobede vytvoria na severnej strane pyramídy tieň hada, ktorého kamenná hlava je aj dole na pyramíde. Tieň v hre s lúčmi slnka vidieť, ako zostúpi do podzemia (alebo z neba na Zem?). Celá pyramída Chichen Itza je vlastne trojdimenzionálny kamenný kalendár.

O význame tieňa hada, ktorý sa spojí s kamenným vyobrazením hadej hlavy dole na pyramíde a ktorý zostúpi do podzemia, sa vlastne nič nevie, hoci niektorí nadšenci poukazujú, že je to varovanie Majov, ktorí aj stanovili rok 2012 za koniec veku, kedy príde na Zem ich boh - Kukulcan.

Keďže Majovia robili ľudské obete, Španieli všetko zničili, pretože ich hieroglyfy považovali za dielo diabla. Niektorí kresťanskí kňazi však predsa len niečo zachránili. Boli to štyri kódexy, ktoré sa neskôr dostali do európskych knižníc. Jeden z nich sa nazýva Drážďanský kódex (Codex Dresdensis), ktorý odkúpil riaditeľ kráľovskej knižnice v Drážďanoch od súkromného vlastníka vo Viedni okolo roku 1739. O tom, ako sa tento kódex dostal do Viedne, sa nič nevie. V Drážďanoch naň padal prach viac ako celé storočie. V roku 1880 sa istý nemecký vedec pustil do jeho štúdia. Rozlúštil kód a otvoril sa mu pohľad, ako Majovia nazerali na vesmír.

Vedci zistili, že Drážďanský kódex obsahoval plno astronomických predpovedí - zatmenia slnka, pohyby mesiaca a Venuše, ale až na obdobie mnoho rokov do budúcnosti, čo ich úplne ohromilo. Zistili, že v kódexe bol aj kalendár, ale oveľa vypracovanejší ako ten náš.

Popol Vuh

Majský ekvivalent našej biblie - Popol Vuh - hovorí, že démoni vyzvú mýtického boha Majov (Prvý Otec) hrať hru s loptou. On výzvu prijíma, ale temní démoni mu zotnú hlavu. Potom prídu dvojičky Prvého Otca - Hunahpu a Xbalanque - sa pomstiť...

Popol Vuh je vlastne mytologický opis astronomického procesu, ktorý vyvrcholí ukončením Veľkého majského kalendára, t. j. v čase 13.0.0.0.0.

Zástancovia apokalypsy pre rok 2012 v legende vidia súvislosť s dátumom 13.0.0.0.0, pretože podľa archeologických nálezov (napríklad v Izape - veľkom archeologickom nálezisku v Mexiku) Majovia hrali podobnú hru s loptou - akýsi hybrid basketbalu a futbalu, kedy loptu museli hodiť do otvoru kamenného prstenca (viď obrázok) vyššie na múre. Majské ihrisko teda mohlo znázorňovať Mliečnu dráhu (našu galaxiu) a vyvýšený kamenný kruhový otvor moment, kedy sa slnko - lopta - dostane do stredu Mliečnej dráhy.

Medzihviezdny prach blokuje viditeľnosť na istých miestach našej galaxie, ale Majovia sa zmienili práve vo vyššie uvedenej legende o čomsi, čo dnes my nazývame "čiernou dierou", ktorú kdesi v strede Mliečnej dráhy objavili aj astronómovia - pozri Sagittarius A* (Sgr A*).

Majovia rozdelili vesmír na dvadsaťtri úrovní, z toho deväť v podzemí, trinásť v nebi a jednu pre pozemský život. Verili, že Zem bola už štyrikrát zničená a že teraz žijeme v poslednej - piatej epoche, ktorá sa skončí roku 2012. Majovia nepredpovedali na rok 2012 niečo abstraktné, ale to, čomu oni sami verili - apokalyptický koniec.