Proroctvá

 

Precesia zemskej osy

(Poznámka: Text je zámerne písaný tak (nevedecky), aby ho pochopil aj laik)

Precesia zemskej osy je podivuhodný jav opakujúci sa raz za 26,000 rokov, kedy zemská os robí pohyb v dôsledku gravitačného pôsobenia slnka a mesiaca. Aby sme nezachádzali do prílišných odborností, precesiu zemskej osy si laicky priblížime v predstavivosti tak, že si nad severným pólom Zeme v myšlienkach nakreslíme kruh (ako svätožiaru u svätých nad hlavou) - ako keby Saturnov prstenec, nie však v strede, ale nad pólom. Precesia trvá 26,000 rokov a deň, ktorý Majovia stanovili na rok 2012, je ukončenie jedného cyklu precesie. Zemská os sa počas tohto obdobia (26,000 rokov) vychyľuje zo svojej statickej pozície a svojou osou obkresľuje pomyslený kruh nad pólom.

Epocha, ktorá ohraničuje dve takéto "vychýlenia" - uzavretie cyklu, sa nazýva platónsky vek. Animovaný obrázok toho, čo robí naša Zem počas 26,000 rokov, je aj na stránkach českej Wikipedie: https://cs.wikipedia.org/wiki/Precese (kde vidieť krúživý pohyb, aký robí naša Zem počas 26,000 rokov).

Cyklus precesie zemskej osy sa skončí v decembri roku 2012, kedy sa končí aj cyklus Veľkého majského kalendára - 5,125 rokov. Je pravdaže otázne, či Majovia vedeli o precesii alebo nie; koniec jedného cyklu v ich kalendári - 5,125 rokov - však sadne na deň precesie (na 99,5%).

Je neskutočné, že Majovia mali také astronomické vedomosti, keďže vedeli vypočítať presne zatmenia slnka, pohyby hviezd atď. - a to na stovky rokov dopredu, preto vznikajú názory, že museli byť v kontakte s Bohmi - dnes už však v inej formulácii - s mimozemšťanmi. Z tohto dôvodu sa objavujú očakávania, že by sa čosi vážne mohlo stať v decembri roku 2012. Vedci sú však naopak skeptickí a koniec majského kalendára v súvislosti s precesiou v decembri 2012 vidia iba ako zhodu okolností.Prečo dva dátumy - 21.12.2012 a 23.12.2012?

Majský kalendár je nesmierne zložitý. Sú teda dve korelácie a preto aj dva názory vo vedeckých kruhoch v otázke, kedy majský kalendár, resp. jeho veľký cyklus (približne 5,125 rokov) končí. Podľa korelácie od Lounsburyho je to 23.12.2012 a podľa ďalšej od Goodmana, Martinez-Hernandeza a Thompsona sa majský kalendár končí 21. decembra 2012, avšak v kalendári Majov je posledný dátum uvedený ako 13.0.0.0.0 a nový cyklus ako 0.0.0.0.0, ktorý začne po určenom dni v roku 2012.

Majský kalendár pozostáva z piatich jednotiek:

1 / Kin (deň)
20 / Uinal (20 dní)
360 / Tun (360 dní)
7200 / Katun (7,200 dní)
144000 / Baktun (144000 dní)

Tak napríklad dátum 11.19.19.0.0, v majskom ponímaní pravdaže zobrazený hieroglyfmi, sa rovná počtu 11 x 144000 dní (Baktun vynásobený jedenástimi) atď. od obdobia, ktoré Majovia stanovili ako nulové, teda 0.0.0.0.0 (Baktun, Katun, Tun, Uinal a Kin).

Lounsbury vychádza z pôvodnej Thompsonovej korelácie, ktorú Thompson až oveľa neskôr opravil z dôvodu, že kalendár Tzolkin (viď nižšie) existuje doposiaľ v Guatemale medzi Indiánmi, ktorý vlastne použil pre svoju korekciu. Lounsbury naopak prihliadol na niektoré cykly Venuše, ktorej Majovia venovali obrovskú pozornosť, a preto sa rozhodol pri pôvodnej Thompsonovej korelácii ostať