Ich tajomstvo

 


Nielen rovnaký tvar, ale i spoločný jazykový koreň pre názov pyramídy v starom Egypte a v ríši Mayov – mum – naznačujú, že kultúrny pôvod týchto stavieb bol pravdepodobne spoločný; hermetici i teozofi a dnes už aj niektorí egyptológovia ho nachádzajú v kultúre Atlantídy. (...) Pyramidológia je náuka, ktorá sa snaží z rozmerov egyptských pyramíd, zvlášť Cheopsovej, odvodzovať rôzne historické a iné údaje. (...) Pyramidológ, zakladateľ náboženskej sekty Svedkov Jehovových Ch. T. Russell, z nej vypočítal návrat Krista na rok 1874. K pyramidológii patrí v istom zmysle aj to, čo sa nazýva sila pyramíd (Pyramid–power): existujú dôkazy, že tvar pyramídy, bez ohľadu na veľkosť a materiál, z ktorého je pyramída urobená, indikuje dosiaľ neznáme energetické pole... To sú slová známeho českého propagátora hermetiky a súčasného vedúceho katedry andragogiky (výchova a vzdelávanie dospelých) na Univerzite Karlovej v Prahe prof. PhDr. Milana Nakonečného (Lexikon magie, Praha 1995).

Pokračujme citátmi z knihy Lyalla Watsona Supernature (Nadprirodzeno, Coronet Books, Londýn 1974): „Pyramídy na západnom brehu Nílu dali vybudovať faraóni ako kráľovské hrobky a datujú sa približne do obdobia 3 000 rokov pred Kr. Najuctievanejšie sú v Gize, vybudované počas štvrtej dynastie, z ktorých najväčšia je tá, čo ukrývala faraóna Khufa. Je ešte väčšmi známa ako Cheopsova - dnes sa nazýva Veľká pyramída. Pred niekoľkými rokmi ju navštívil Francúz Bovis, ktorý sa skryl pred poludňajším slnkom vo faraónovej komore v strede pyramídy, presne jednu tretinu od základne. Bolo tam neobyčajne vlhko a tak bol skutočne prekvapený, keď v nádobách na odpadky našiel popri tom, čo tam zanechali turisti, aj telá mačky a malých púštnych zvierat, čo zablúdili do pyramídy a zahynuli tam. Napriek vlhkosti sa nijaké telo nerozkladalo, ale všetky boli vysušené ako múmie. Bol prekvapený a začal premýšľať, či skutočne faraóni boli tak dokonale nabalzamovaní alebo či samy pyramídy majú zásluhu na ich uchovaní v mumifikovanom stave.

Bovis vyrobil model pyramídy s rozmermi, čo mali presné vzájomné pomery ako Cheopsova pyramída, a nasmeroval ich hranami presne v smere sever-juh a východ-západ rovnako, ako je umiestnený originál. Dovnútra modelu, do výšky jednej tretiny od základne, umiestnil mŕtvu mačku. Tá sa mumifikovala, z čoho usúdil, že pyramída spôsobuje rýchlu dehydratáciu. Správy o tomto objave upútali pozornosť Ing. Karla Drbala z Prahy. Ten zopakoval pokus s niekoľkými mŕtvymi mačkami a poznatky uzavrel: ,Existuje vzťah medzi tvarom priestoru vo vnútri pyramídy a fyzikálnymi, chemickými a biologickými procesmi, prebiehajúcimi v tomto priestore. Keď použijeme vhodné formy a tvary priestoru, budeme schopní urýchliť alebo spomaliť procesy, ktoré sa v nich odohrávajú.' Drbal si spomenul na starú poveru, že čepieľka na holenie sa otupí, ak ju ponecháme na mesačnom svetle. Skúsil dať jednu pod svoj model pyramídy, ale nič sa nestalo. A tak pokračoval v holení, kým sa čepieľka neotupila. Potom ju dal späť pod pyramídu. Ostala ostrá. V mnohých východoeurópskych štátoch je stále dosť ťažké získať dobrú čepieľku na holenie a tak sa Drbal pokúsil svoju pyramídu patentovať a uplatniť ju na trhu. Pražský Úrad pre patenty a vynálezy najskôr patent odmietol, ale len dovtedy, kým si vedúci vedecký pracovník neurobil vlastný model - a ten ,fungoval'. A tak bol v roku 1959 Ostrič čepeliek ,Cheopsova pyramída' registrovaný ako československý patent č. 91304 a ktorási továreň čoskoro začala vyrábať miniatúrne pyramídy z kartónu (výrobné družstvo Mechanika Praha, S. L.). Dnes sa vyrábajú z polystyrénu."


Teoretické vysvetlenie

Lyall Watson pokračuje „technickým" vysvetlením princípu účinku pyramídy pomocou kozmickej rezonancie:

„Keď sa ladička skonštruovaná na frekvenciu 256 kmitov za sekundu (stredné C) nechá znieť v blízkosti inej ladičky s takou istou prirodzenou frekvenciou, druhá ladička začne jemne vibrovať prevzatým chvením tej prvej, i keď sa vzájomne nedotýkajú. Energia sa prenáša z jednej na druhú. Hmyz bez uší nebude schopný začuť zvuk prvej ladičky, ale keby sedel na druhej, veľmi rýchlo si uvedomí vibrácie prvej a uvedomí si teda aj udalosti, odohrávajúce sa mimo jeho normálnej sféry. A to je podstata Nadprirodzeného.

Nejaká udalosť v kozme spôsobí vibrácie elektromagnetických vĺn; tie potom putujú kozmickým priestorom a umožňujú pomocou rezonancie vznik ekvivalentných vibrácií nejakých častí Zeme, čo majú rovnakú prirodzenú frekvenciu. Život môže odpovedať na tieto podnety priamo, ale častejšie reaguje prebratým chvením z okolia, čo ho bezprostredne obklopuje. Záblesky svetla s frekvenciou zhodnou s rytmom mozgu vyvolajú rezonanciu a poplach aj v prípade, že blikanie je pre nás príliš rýchle na to, aby sme ho zbadali. Veľmi slabé elektrické alebo magnetické pole si môžeme všimnúť preto, že rezonuje pri rovnakej frekvencii ako biopole reagujúceho organizmu. Týmto spôsobom sa zväčšujú nesmierne drobné podnety, neschopné dať podnet obyčajným zmyslom, a tie potom upútajú našu pozornosť. Tak sa nadprirodzené stane časťou bežnej prírodovedy."


Predbežné hodnotenie

Zakladateľom strediska pre Hraničný výskum (Borderline Phenomena Research Centre) po roku 1989 sa stal Ing. Venceslav Patrovský, CSc., ktorý propaguje existenciu všetkých paranormálnych javov už od päťdesiatych rokov. V svojej knihe Od mágie k biotronike v kapitole Vplyv tvarových telies sa na tvar pyramídy díva iba ako na veľmi špeciálny prípad vplyvu tvaru na prebiehajúce javy. Píše: „Počas mnohých rokov si niektorí ľudia všimli, že nádoby a sudy majú vplyv na akosť vína a piva, alebo mlieka a neskôr i semien a potravín. Napríklad mlieko, uchovávané v obale štvorstena si dlho uchováva svoju kvalitu..."

Pri hodnotení už vyššie uvedeného výskumu Ing. Drbal uvádza: „Výroby sa neskôr ujalo jedno družstvo, ale temné vedátorské sily našej nedávnej spoločnosti sa postarali, aby bola výroba zastavená. Autor bohužiaľ týmto spôsobom žiletky nikdy presvedčivo nenaostril, ale pripúšťa, že sa nemuseli dodržať všetky vhodné podmienky... Niektorí autori predpokladajú, že pyramída je mikrovlnný rezonátor, ktorý prijíma energiu z okolia, zrejme i z kozmu a usmerňuje ju." Osobne sa však domnievam, že výroba pyramíd bola vtedy zastavená skôr preto, že pyramídy nemali presadzované vlastnosti, takže ich nikto nekupoval.

Je podstatné si pripomenúť, že z vedeckého hľadiska neexistujú negatívne dôkazy, a preto nemožno dokázať, že tvar pyramídy ani nijaký iný tvar „sám osebe" nemá schopnosť čerpať kozmickú energiu z kozmu ani niečo ovplyvňovať. Napríklad konštatovanie Ing. Patrovského, že sa mu nepodarilo čepieľky v pyramíde naostriť, je bezvýznamné tvrdenie, lebo námietka môže napríklad znieť, že sa mu nepodarilo vyrovnať model pyramídy do presného smeru sever-juh. Vážnejšia námietka proti tvrdeniu o „sile pyramíd" spočíva v tom, že vyššie uvedené úvahy o tajomnej moci pyramíd na viacerých miestach nie sú dosť logické. Rozobrať presne všetky tvrdenia by však vyžadovalo veľmi veľa miesta. Využijem preto právo na slobodné šírenie názorov a zatiaľ bez akéhokoľvek dôkazu uvediem: „Sila pyramíd" je hlúposť, šarlatánstvo a v prípade ich ekonomického využívania i podvod voči zákazníkovi či užívateľovi. V práve vyslovenej vete som sa príliš neprehrešil proti vedeckej etike. Veď zástancovia sily pyramíd nepredložili a nepredkladajú nijaké dôkazy o „sile pyramíd" i keď by iste mohli, keby táto tajomná sila existovala. Pozitívne dôkazy na rozdiel od negatívnych dôkazov samozrejme existujú.


Praktické využitie pyramíd

Pyramídy a ďalšie tvarové žiariče vyrábajú v Českej republike viaceré firmy. Pyramídy nemusia mať steny, na sústreďovanie energie z kozmu údajne stačia ich hrany. Predávajú sa teda väčšinou vo forme ôsmich tyčí s dĺžkou od 0,5 m do 1,5 m, ktoré si zákazník sám zloží do pyramídy. Využívajú sa však aj väčšie pyramídy. Český rozhlas v roku 1998 považoval za potrebné informovať o príprave pyramídovej nemocnice a televízia NOVA v tom istom roku už priniesla zábery štvormetrovej pyramídy z východných Čiech, v ktorej na liečenie kozmickou energiou nachádza miesto viacej osôb naraz. Známy český režisér pán Milan Calábek propaguje pravidelné spanie v pyramíde. Tá, ktorú používa on, mala podľa fotografie rozmer asi 2 m. Už v čase totality podľa sovietskej tlače stavali veľké pyramídy ekológovia v Bulharsku nad potokmi, lebo ich tak chceli čistiť.

V propagačnom letáku firmy Phoenix z Mirošova si možno prečítať: „Pôsobením pyramidálnej energie prebieha rýchla dehydratácia a sterilizácia, čo znamená, že sa zabíjajú mikroorganizmy. Tým je vysvetlená schopnosť konzervovať či mumifikovať. (...) Z mlieka si môžeme v pyramíde vyrobiť chutné syry, alebo hoci aj brúsiť žiletky. (...) Batérie sa v pyramíde dobíjajú. (...) Pobyt v pyramíde dobíja bioenergiu a prispieva k ľahšiemu preladeniu pri meditáciách; má tiež omladzovacie účinky. (...) Pyramídové klobúky odstraňujú bolesti hlavy. Malá pyramída umiestnená pod posteľou v oblasti solar plexis zvyšuje vitalitu, dodáva energiu a sexuálne vzrušuje. Trvanie spánku sa znižuje. Geopatogénne zóny sa zoslabujú, urýchľuje sa hojenie rán." Podľa letáku firmy Rosa Plus z Roblína ich pyramídy vedia to isté a navyše má voda, umiestnená pod ich pyramídou, liečivé účinky (zníženie frekvencie tepu, zníženie tlaku, zlepšenie výkonnosti, upokojenie nervového systému atď.), zvyšuje úrodnosť poľnohospodárskych plodín a úžitkovosť dobytka.

Letáky majú takmer jarmočný charakter, takže bude dobré obrátiť sa na ďalšieho výrobcu pyramíd, na firmu Fyzap Praha. Jej majiteľom je docent experimentálnej fyziky RNDr. Ivo Chudáček, DrSc., a výskum tu bol dotovaný v rámci pomoci Európskej únie českej vede. Firma Fyzap zistila, že v prípade, keď sa pri pyramíde vynechajú štyri tyčky základne, kozmická energia sa nesústreďuje iba do vnútrajška pyramídy, ale pôsobí v celom priestore pod pyramídou, takže jediná pyramída zavesená pod strop továrenskej haly môže zlepšovať zdravotný stav všetkých robotníkov naraz. Najvýznačnejší český ekonomický týždenník Hospodárske noviny 8. júla 1996 v článku JL-technológia priniesol štatistiku o tomto zlepšení zdravotného stavu pracujúcich na základe prieskumu v niekoľkých stovkách podnikov. Názov JL-technológia (Joint Line) súvisí s výskumom pyramidálnej rezonancie firmou Fyzap. Podľa jej výskumu kozmickú energiu sústredenú v pyramíde vysiela firma Libena pomocou JL-technológie z Berouna do celého sveta do predávaných stimulátorov (predajné miesta má nielen v Európe, ale i v USA a v Austrálii). Z Berouna je aktivovaný aj znak JL reprodukovaný už viac rokov na obálke časopisu pre alternatívnu medicínu Regenerácia. Na liečenie neduhov si stačí obálku Regenerácie so znakom JL položiť na noc na choré miesto. Česká televízia venovala pyramídam, JL-technológii a Dr. Chudáčkovi už tri dlhé samostatné porady a v roku 1999 štafetu s propagáciou sily pyramíd prevzal Český rozhlas. Z Českej televízie sme sa napríklad dozvedeli, že známemu českému pretekárovi Karlovi Loprajzovi pomohla rezonujúca kozmická JL-energia zlepšiť chod jeho auta Tatra pri preteku Paríž-Dakar...

Výskum využitia pyramidálnej energie neprebieha iba v Českej republike. Pod názvom Cosmic tubes (Kozmické rúry) sa rezonátory vyrábajú v Japonsku a v USA. V Nemecku sa rezonanciou pyramidálnej kozmickej energie zaoberá celý výskumný ústav, ktorý v Českej republike touto technológiou lieči tisíce hektárov lesov. Sú ale zariadenia, čo na prvý pohľad nemajú s pyramidálnou energiou nič spoločné.

Napríklad Štátny ústav na kontrolu liečiv Českej republiky schválil v roku 1998 do užívania ako prostriedok zdravotníckej techniky EAV-ACUCOMB AC/V2 na testovanie účinnosti liekov (na Slovensku odpovedajúci „výmer" vystavil ŠÚKL Bratislava). Testované lieky stačí položiť v zatavenej ampulke na prístroj. Liek, úplne izolovaný od prístroja i od pacienta má na pyramidálnom princípe na diaľku rezonovať s testovaným orgánom v tele pacienta. Od akupunktúrneho bodu na koži pacienta v priebehu testu elektrický vodič privádza tajomný signál späť do prístroja a výchylka ručičky merača ukáže, či liek je na liečenie testovaného orgánu vhodný alebo nie.

 

Zhodnotenie pyramíd na záver

Podľa mňa je to všetko hlúposť a šarlatánstvo. Viera v tajomnú moc pyramíd je príkladom iracionálneho myslenia. Svoj príspevok by som ukončil slovami známeho astrofyzika Dr. Jiřího Grygara, ktorý sa v Lidových novinách (22. januára 1994) k tomu vyjadril: „Trápi ma príklon verejnosti k iracionalite, k pavedám. Ľudia, ktorí sú ochotní načúvať iracionálnym argumentom vyznávačov rôznych pavied, používajú totiž rovnaké metódy myslenia aj v ostatných oblastiach spoločenských aktivít, predovšetkým v politike. Pre spoločnosť, ktorá by úplne podľahla tomuto spôsobu myslenia, to nevyhnutne musí mať katastrofálne následky."