Velký tresk

 

 

Veľký tresk – dobrá teória, záhada však stále ostáva

Ako väčšina vedcov tvrdí, alebo sa to aspoň predpokladá, Veľký tresk bol základným impulzom vzniku súčasného vesmíru. Ale bol prvým a posledným ?

Najznámejšou teóriou Veľkého tresku je, že sa odohral v jednom bode obrovskej teploty a hustoty, od ktorého sa začal neskôr vesmír rozpínať ako bublina, približne pred 14-timi miliardami rokov. Až do tohto bodu sa väčšina vedcov zhoduje. „Povedal by som, že je tu takmer 99% zhoda“ - povedal Burt Ovrut, fyzik z University of Pensylvania. Túto teóriu potvrdzuje aj fakt, že vesmír je plný kozmického žiarenia, ktoré je pozostatkom Veľkého tresku a bolo objavené v roku 1964. Avšak ako vznikol Veľký tresk, čo bolo jeho podstatou, odkiaľ sa vzala všetká hmota a čo presne sa dialo bezprostredne po Veľkom tresku, to všetko ostáva stále záhadou.

Obrovská bublina

Zatiaľ najrozšírenejšia teória, ktorá vypĺňa medzeru medzi Veľkým treskom a dnešným vesmírom je rozpínanie. Zastáva názor, že počas prvej 10-34 sekundy (0,0000000000000000000000000000000001 sekundy) vesmír zväčšil svoj objem asi 90-násobne. Počas týchto prvých momentov, hmota bola v oveľa inom skupenstve, ako je momentálne. „Rozpínanie je asi najprijateľnejšou teóriou v kozmológii. Je to dobrá teória, ale má niekoľko nevysvetlených bodov a nevie opísať skutočný Veľký tresk.“ - hovorí Neil Turok, teoretický fyzik a riaditeľ Perimeter Institute for Theoretical Physics, Ontario, Canada.

Opakujúce sa cykly

V roku 2001 predstavili Steinhardt a Turok teóriu zvanú „cyklický model“, ktorá vychádzala z predošlej teórie ekpyrotického vesmíru. Podľa tejto teórie vesmír prechádza nekonečnými cyklami rozpínania a zmršťovania, čiže dobou, kedy sa rozpína, čo sa neskôr zastaví a následne sa vesmír začne zmršťovať späť do bodu, kde sa po určitom čase znovu nahromadí tak veľká energia, hmota a teplota, že nastane ďalší veľký tresk, ktorý opäť podnieti ďalšie rozpínanie vesmíru a tak stále dookola. „Táto teória je podľa nás oveľa pravdepodobnejšia. Nejde tu len o posledný veľký tresk, ale aj o tie pred nimi“ - povedal pre portál space.com Neil Turok.

Našťastie zdá sa, že už nebudeme musieť čakať dlho pre potvrdenie, ktorá teória má k realite bližšie. Obidve teórie majú iné predpovede ohľadom rôznych aspektov, ktoré sú už dnes merateľné. Čiže vylučovacou metódou a postupným testovaním by sme sa po čase mohli dopracovať k finálnej teórii.

Teória multi-vesmíru

Nanešťastie všetky teórie týkajúce sa vesmíru, ktoré kedy uzreli svetlo sveta sú len predpokladmi. A ako sa v histórii už viac krát ukázalo, práve predpoklad je základom omylu. Čo ak všetko, čo sme doposiaľ preskúmali, celý „náš“ vesmír, je len maličkým zrnkom piesku na celej pláži ? Určite je to teória, ktorú neberie väčšina astronómov veľmi vážne, ale mnohí kozmológovia sa ostatných pýtajú jednu zapeklitú otázku – existujú aj iné vesmíry ? Na túto otázku majú jasnú odpoveď – áno.

Podľa teórie kvantovej mechaniky, ktorá sa zaoberá tým, ako vesmír funguje aj vo svojich mikroskopických častiach vo vnútri atómov, energia môže vzniknúť kdekoľvek a kedykoľvek vďaka javu, ktorý sa nazýva kvantová fluktuácia. Kozmológovia tvrdia, že práve kvantovej fluktuácii môžeme vďačiť za celý Veľký tresk. Keďže kvantová fluktuácia môže vzniknúť kdekoľvek, zástancovia tejto teórie predpokladajú, že mohlo nastať nekonečne veľa veľkých treskov a tým pádom vzniknúť aj nekonečne veľa podobných vesmírov, ako je ten náš.

Či už existuje vesmírov viac, alebo iba ten náš, jeho princíp, vznik a fungovanie je za hranicami ľudského chápania. Odkiaľ sa vzala všetká hmota a energia, čo tu bolo pred ňou, kde sú hranice vesmíru a či vôbec vesmír má koniec ostane navždy nezodpovedané.